STUDENTI NAVŠTÍVILI BESEDU O DROGOVÉ KRIMINALITĚ

Radomír ŠínAktuality

Velmi zajímavou a důležitou akci absolvovaly ve čtvrtek 29. listopadu první až třetí ročníky. Téma příliš veselé nebylo, „Drogová kriminalita a my v roce 2018“. Šlo o besedu o nejčastěji zneužívaných omamných a psychotropních látkách, jejich vlivu na lidské zdraví a osudy, o kriminalitě spojené s ilegální výrobou a s prodejem drog a o základech trestní odpovědnosti. Přednášejícím byl vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a vyhlášený Policista roku 2016 mjr. JUDr. Jaromír Badin.