2022/2027 AKREDITOVANÝ PROJEKT

KA121 – Projekty mobility pro studenty a pracovníky odborného vzdělávání a odborné přípravy – Výzva 2022

Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA121-VET-000057213

Projektové období: 1. 6. 2022 – 31. 8. 2023

V roce 2022 se škole podařilo získat akreditaci pro program Erasmus+ na období 2022 – 2027. V rámci akreditace v jejím prvním roce získala škola grant na uspořádání mobilit pro žáky a učitele školy. V rámci projektu proběhnou 3 aktivity – krátkodobé stáže žáků (14 žáků na 4 týdny), dlouhodobé stáže žáků (2 žáci na 3 měsíce) a vzdělávací kurz pro učitele (1 učitel na 1 týden). Stážisté absolvují odborné stáže v Irsku a Španělsku. Společně s žáky se stáží zúčastní i doprovodní učitelé. Dlouhodobé stáže proběhnou v aktivitě ErasmusPro v Irsku. Všechny žákovské stáže se uskuteční v rámci povinné školní praxe žáků. Zvláštní pozornost budeme v projektu věnovat podpoře účasti žáků s omezenými příležitostmi (osobní i finanční podpora). V rámci projektu vyšleme na stáž alespoň 3 žáky s omezenými příležitostmi.

Cíle projektu

Projekt má přispět k naplňování těchto cílů:

1) Zvyšování úrovně znalosti cizích jazyků učitelů
2) Získání nových podnětů pro výuku ekonomických předmětů, anglického a španělského jazyka
3) Získání praktických pracovních zkušeností v oblasti administrativy a retailingu
4) Zlepšení žáků v angličtině, resp. španělštině v oblasti odborného jazyka, komunikačních dovedností a efektivního používání cizího jazyka v osobním i pracovním životě

Další informace o projektech najdete zde: Základní informace o projektu Erasmus+

Zkušenosti žáků ze stáží si můžete přečíst v následujících odkazech:

Krátkodobé stáže (1 měsíc):

Dlouhodobé stáže (3 měsíce):