VÝZVA 2022

KA121 – Projekty mobility pro studenty a pracovníky odborného vzdělávání a odborné přípravy – Výzva 2022

Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA121-VET-000057213

Projektové období: 1. 6. 2022 – 31. 8. 2023

V roce 2022 se škole podařilo získat akreditaci pro program Erasmus+ na období 2022 – 2027. V rámci akreditace v jejím prvním roce získala škola grant na uspořádání mobilit pro žáky a učitele školy. V rámci projektu proběhnou 3 aktivity – krátkodobé stáže žáků (14 žáků na 4 týdny), dlouhodobé stáže žáků (2 žáci na 3 měsíce) a vzdělávací kurz pro učitele (1 učitel na 1 týden). Stážisté absolvují odborné stáže v Irsku a Španělsku. Společně s žáky se stáží zúčastní i doprovodní učitelé. Dlouhodobé stáže proběhnou v aktivitě ErasmusPro v Irsku. Všechny žákovské stáže se uskuteční v rámci povinné školní praxe žáků. Zvláštní pozornost budeme v projektu věnovat podpoře účasti žáků s omezenými příležitostmi (osobní i finanční podpora). V rámci projektu vyšleme na stáž alespoň 3 žáky s omezenými příležitostmi.

Prodloužení projektového období: 1. 6. 2022 – 31. 5. 2023

Škola žádala o prodloužení projektu. Žádost byla schválena a projekt byl prodloužen na dobu 24 měsíců, tedy do 31. 5. 2024. Maximální výše grantu nově činí 97 715,00 EUR. Z navýšené částky se škola rozhodla realizovat krátkodobé stáže a vzdělávací kurz pro učitele.

Cíle projektu

Projekt má přispět k naplňování těchto cílů:

1) Zvyšování úrovně znalosti cizích jazyků učitelů
2) Získání nových podnětů pro výuku ekonomických předmětů, anglického a španělského jazyka
3) Získání praktických pracovních zkušeností v oblasti administrativy a retailingu
4) Zlepšení žáků v angličtině, resp. španělštině v oblasti odborného jazyka, komunikačních dovedností a efektivního používání cizího jazyka v osobním i pracovním životě

Informace k přípravným kurzům – Výzva 2022 – prodloužený projekt

Výběr účastníků stáží Erasmus+ – Výzva 2022 – prodloužený projekt

Další informace o projektech najdete zde: Základní informace o projektu Erasmus+

Fotogalerie:

Valencie 2023

Dublin 2023

Sligo 2023

 

Krátkodobé stáže (1 měsíc):

Zkušenosti žáků ze stáží si můžete přečíst v následujících odkazech:

Konzbulová, Desguace Malvarrosa, Valencie, Španělsko

Kubíčková, Berlitz, Valencie, Španělsko

Löfflerová, Desguace Malvarrosa, Valencie, Španělsko

Lošťáková, CIF FP Ausias March, Valencie, Španělsko

Pospíchalová, Port Cars, Valencie, Španělsko

Veselá, Topise, Valencie, Španělsko

Kateřina Kihslingová, Riverside Hotel, Sligo, Irsko

Hana Novotná, Mulhern Leonard & Associates, Sligo, Irsko

Vendula Grudlová, Herron & Son Limited, Sligo, Irsko

Tereza Kylarová, Radisson Blu & Spa Hotel, Sligo, Irsko

Vanesa Navrátilová, J.E.C. Tiles, Sligo, Irsko

Andrea Zapletalová, Sligo Wood Flooring, Sligo, Irsko

Pavlína Polcrová, Damien Tansey Solicitors, Sligo, Irsko

Aneta Grudlová, Herron & Son Limited, Sligo, Irsko

Petr Dvořák, Herron & Son Limited, Sligo, Irsko

Gabriela Michálková – McMunn Constructions, Sligo, Irsko

 

Dlouhodobé stáže (3 měsíce):

Alena Fialová, Reads Design & Print, Dublin, Irsko

Anna Brátelová, Onlinetradesmen.ie, Dublin, Irsko