VÝZVA 2022

KA121 – Projekty mobility pro studenty a pracovníky odborného vzdělávání a odborné přípravy – Výzva 2022

 

Projektové období: 1. 6. 2022 – 31. 5. 2024

Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA121-VET-000057213

V roce 2022 získala škola akreditaci pro program Erasmus+ na projektové období 2022 – 2027. V prvním roce akreditace získala škola grant na uspořádání mobilit pro žáky a učitele školy. V rámci projektu se škole podařilo zrealizovat 3 aktivity – krátkodobé stáže žáků (23 stáží na 4 týdny v Irsku, na Maltě a ve Španělsku), dlouhodobé stáže žáků (2 stáže na 13 týdnů v aktivitě ErasmusPro) a výjezd dvou učitelů na týdenní kurz anglického jazyka v Irsku. Společně s žáky se stáží zúčastnilo i 6 doprovodných učitelů. Všechny žákovské stáže se uskutečnily v rámci povinné školní praxe žáků. Zvláštní pozornost byla v projektu věnována podpoře účasti žáků s omezenými příležitostmi (osobní i finanční podpora). Jedná se o inkluzivní projekt, proto bylo v rámci projektu vysláno na stáž 7 žáků s omezenými příležitostmi. Celková výše grantu po prodloužení projektu byla 97.886 EUR. Projekt významnou měrou přispěl k rozvoji školy – stážisté sdílejí své pracovní zkušenosti s ostatními žáky, zlepšili se v jazycích a výuka jazyků a odborných předmětů ve škole byla obohacena o nové prvky. Vyučující, kteří vyjeli na kurzy, se zapojují do dalších mezinárodních aktivit školy (mezinárodní konference, dohledy v zahraničí).

Cíle projektu

Projekt má přispět k naplňování těchto cílů:

1) Zvyšování úrovně znalosti cizích jazyků učitelů
2) Získání nových podnětů pro výuku ekonomických předmětů, anglického a španělského jazyka
3) Získání praktických pracovních zkušeností v oblasti administrativy a retailingu
4) Zlepšení žáků v angličtině, resp. španělštině v oblasti odborného jazyka, komunikačních dovedností a efektivního používání cizího jazyka v osobním i pracovním životě

Informace k přípravným kurzům – Výzva 2022 – prodloužený projekt

Výběr účastníků stáží Erasmus+ – Výzva 2022 – prodloužený projekt

Další informace o projektech najdete zde: Základní informace o projektu Erasmus+

Fotogalerie:

Valencie 2023

Dublin 2023

Dublin 2023 – kurz – učitelé – Veronika Gazdíková

Sligo 2023

Dublin 2024 – kurz – učitelé – Šárka Zacpalová

Malta 2024

Krátkodobé stáže (1 měsíc):

Zkušenosti žáků ze stáží si můžete přečíst v následujících odkazech:

Konzbulová, Desguace Malvarrosa, Valencie, Španělsko

Kubíčková, Berlitz, Valencie, Španělsko

Löfflerová, Desguace Malvarrosa, Valencie, Španělsko

Lošťáková, CIF FP Ausias March, Valencie, Španělsko

Pospíchalová, Port Cars, Valencie, Španělsko

Veselá, Topise, Valencie, Španělsko

Kateřina Kihslingová, Riverside Hotel, Sligo, Irsko

Hana Novotná, Mulhern Leonard & Associates, Sligo, Irsko

Vendula Grudlová, Herron & Son Limited, Sligo, Irsko

Tereza Kylarová, Radisson Blu & Spa Hotel, Sligo, Irsko

Vanesa Navrátilová, J.E.C. Tiles, Sligo, Irsko

Andrea Zapletalová, Sligo Wood Flooring, Sligo, Irsko

Pavlína Polcrová, Damien Tansey Solicitors, Sligo, Irsko

Aneta Grudlová, Herron & Son Limited, Sligo, Irsko

Petr Dvořák, Herron & Son Limited, Sligo, Irsko

Gabriela Michálková – McMunn Constructions, Sligo, Irsko

Esterkova, Valetta Lucente, Valetta, Malta_2024

Fladrova, Band Club Bar, Valetta, Malta_2024

Nova, MVB Financial Consultancy, Zebbugi, Malta_2024

Pirkova, Newark School, Valetta, Malta_2024

Porizkova, MVB Financial Consultancy, Zebbugi, Malta 2024

Prochazka, OZO Group, Msida, Malta_2024

Vinklerova, OZO Group, Msida, Malta_ 2024

 

Dlouhodobé stáže (3 měsíce):

Alena Fialová, Reads Design & Print, Dublin, Irsko

Anna Brátelová, Onlinetradesmen.ie, Dublin, Irsko