Maturanti mohou využívat stránek centra.


MATURITA 2020


Ze zákona č. 135/2020 Sb.
§ 20
Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020.
§ 35
(1) V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, a ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce.
Podrobnosti na stránkách MŠMT:

Model maturitní zkoušky

Společná maturitní část


Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

 • Český jazyk a literatura
  • Didaktický test
  • Slohová práce
  • Ústní zkouška
 • Matematika nebo Cizí jazyk
  • Matematika se skládá jen v písemné formě jednoho testu
  • Cizí jazyk obsahuje slohovou část, písemnou a ústní část

Profilová maturitní část


Profilová část se skládá na naší škole ze dvou odborných předmětů a je skládána pouze ústní formou.

 • Účetnictví
 • Ekonomika

Praktická maturitní část


Třetí, praktickou, část vykonávají studenti za pomocí výpočetní techniky a skládá se vždy ze tří podsekcí, které jsou určeny v závislosti na volbě směru oboru.

Aktuální termíny praktické a ústní profilové části maturitní zkoušky najdete níže.

Termíny maturit


 • Termíny praktické MZK: 27. a 28. 8. 2020
 • Termíny ústních zkoušek MZK: 11. 9. 2020

S maturitou můžeš pracovat i v zahraničí


Chceme pro naše studenty ten nejlepší profesní start, a proto již několik let využíváme služeb Národního centra Europass Česká republika (www.europass.cz).

Europass má za cíl pomoci lidem překonávat obtíže spojené s mobilitou občanů EU, členských států Evropského společenství volného obchodu (ESVO), Evropského hospodářského prostoru (EHS), přistupujících a kandidátských zemí na základě dobrovolnosti.  Europass je prvním jednotným celoevropským souborem dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele.

Dokumenty Europassu nejsou novými certifikáty, poskytují však zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím  jasný a přehledný soubor všech  nezbytných  informací  o držiteli v jakémkoli jazyce výše jmenovaných států. Tím mu usnadňují prezentovat se a poskytnout o sobě informace tak, aby byly správně pochopeny nejen v jeho mateřské zemi, ale především v zahraničí. Pořízení Europassu je bezplatné.

Europass tvoří pět dokumentů:

 • životopis,
 • jazykový pas,
 • mobilita,
 • dodatek k diplomu,
 • dodatek k osvědčení.

Europass je určen všem, kteří chtějí studovat nebo pracovat v EU, členských státech ESVO/EHP, přistupujících a kandidátských zemích, nebo potřebují informace o žadatelích o práci či studium. Tedy hlavně: