Společná maturitní část


Profilová maturitní část


Hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Termíny maturit


 • Termíny praktické MZK: 27. a 28. 5. 2021
 • Termíny ústních zkoušek MZK: 4. B: 7. – 11. 6. 2021 a 4. A:  14. – 18. 6. 2021
 • Písemná zkouška z českého jazyka a literatury se nekoná.
 • Písemná práce z cizího jazyka se nekoná.
 • Ústní zkouška z českého jazyka a literatury je dobrovolná.
 • Ústní zkouška cizího jazyka je dobrovolná.
 • Změny pro maturitní zkoušku 2021.
 • Mimořádné termíny opravné zkoušky.
 • Didaktické testy: V řádném termínu se didaktické testy budou konat v období od pondělí 24. května 2021 do středy 26. května 2021. Ve školním roce 2020/2021 se výjimečně uskuteční rovněž v mimořádném termínu v období od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021.

S maturitou můžeš pracovat i v zahraničí


Chceme pro naše studenty ten nejlepší profesní start, a proto již několik let využíváme služeb Národního centra Europass Česká republika (www.europass.cz).

Europass má za cíl pomoci lidem překonávat obtíže spojené s mobilitou občanů EU, členských států Evropského společenství volného obchodu (ESVO), Evropského hospodářského prostoru (EHS), přistupujících a kandidátských zemí na základě dobrovolnosti.  Europass je prvním jednotným celoevropským souborem dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele.

Dokumenty Europassu nejsou novými certifikáty, poskytují však zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím  jasný a přehledný soubor všech  nezbytných  informací  o držiteli v jakémkoli jazyce výše jmenovaných států. Tím mu usnadňují prezentovat se a poskytnout o sobě informace tak, aby byly správně pochopeny nejen v jeho mateřské zemi, ale především v zahraničí. Pořízení Europassu je bezplatné.

Europass tvoří pět dokumentů:

 • životopis,
 • jazykový pas,
 • mobilita,
 • dodatek k diplomu,
 • dodatek k osvědčení.

Europass je určen všem, kteří chtějí studovat nebo pracovat v EU, členských státech ESVO/EHP, přistupujících a kandidátských zemích, nebo potřebují informace o žadatelích o práci či studium.