Informace pro maturanty z CERMAT

Model maturitní zkoušky

Společná maturitní část


Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

 • Český jazyk a literatura
  • Didaktický test
  • Slohová práce
  • Ústní zkouška
 • Matematika nebo Cizí jazyk
  • Matematika se skládá jen v písemné formě jednoho testu
  • Cizí jazyk obsahuje slohovou část, písemnou a ústní část

Profilová maturitní část


Profilová část se skládá na naší škole ze dvou odborných předmětů a je skládána pouze ústní formou.

 • Účetnictví
 • Ekonomika

Praktická maturitní část


Třetí, praktickou, část vykonávají studenti za pomocí výpočetní techniky a skládá se vždy ze tří podsekcí, které jsou určeny v závislosti na volbě směru oboru.

Na všechny části této zkoušky mají studenti v součtu 540 minut.

Termíny maturit


 • Termíny písemných prací společné části MZK zveřejněné MŠMT – odkaz
 • Termíny praktické MZK:
 • Termín ústních zkoušek:

S maturitou můžeš pracovat i v zahraničí


Chceme pro naše studenty ten nejlepší profesní start, a proto již několik let využíváme služeb Národního centra Europass Česká republika (www.europass.cz).

Europass má za cíl pomoci lidem překonávat obtíže spojené s mobilitou občanů EU, členských států Evropského společenství volného obchodu (ESVO), Evropského hospodářského prostoru (EHS), přistupujících a kandidátských zemí na základě dobrovolnosti.  Europass je prvním jednotným celoevropským souborem dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele.

Dokumenty Europassu nejsou novými certifikáty, poskytují však zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím  jasný a přehledný soubor všech  nezbytných  informací  o držiteli v jakémkoli jazyce výše jmenovaných států. Tím mu usnadňují prezentovat se a poskytnout o sobě informace tak, aby byly správně pochopeny nejen v jeho mateřské zemi, ale především v zahraničí. Pořízení Europassu je bezplatné.

Europass tvoří pět dokumentů:

 • životopis,
 • jazykový pas,
 • mobilita,
 • dodatek k diplomu,
 • dodatek k osvědčení.

Europass je určen všem, kteří chtějí studovat nebo pracovat v EU, členských státech ESVO/EHP, přistupujících a kandidátských zemích, nebo potřebují informace o žadatelích o práci či studium. Tedy hlavně: