Model maturitní zkoušky

Společná maturitní část


Profilová maturitní část


Hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Termíny maturit


  • Termíny praktické MZK: 25. a 26. 4. 2024
  • Termíny ústních zkoušek MZK: 4. A: 20. – 23. 5. 2024 a 4. B: 27. – 30. 5. 2024
  • Písemná práce z cizího jazyka ANJ: 11. 4. 2024
  • Písemná zkouška z českého jazyka a literatury: 8. 4. 2024
  • Písemná práce z cizího jazyka SPJ a RUJ: 16. 4. 2024

S maturitou můžeš pracovat i v zahraničí


Chceme pro naše studenty ten nejlepší profesní start, a proto již několik let využíváme služeb Národního centra Europass Česká republika (www.europass.cz).

Europass má za cíl pomoci lidem překonávat obtíže spojené s mobilitou občanů EU, členských států Evropského společenství volného obchodu (ESVO), Evropského hospodářského prostoru (EHS), přistupujících a kandidátských zemí na základě dobrovolnosti.  Europass je prvním jednotným celoevropským souborem dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele.

Dokumenty Europassu nejsou novými certifikáty, poskytují však zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím  jasný a přehledný soubor všech  nezbytných  informací  o držiteli v jakémkoli jazyce výše jmenovaných států. Tím mu usnadňují prezentovat se a poskytnout o sobě informace tak, aby byly správně pochopeny nejen v jeho mateřské zemi, ale především v zahraničí. Pořízení Europassu je bezplatné.

Europass tvoří pět dokumentů:

  • životopis,
  • jazykový pas,
  • mobilita,
  • dodatek k diplomu,
  • dodatek k osvědčení.

Europass je určen všem, kteří chtějí studovat nebo pracovat v EU, členských státech ESVO/EHP, přistupujících a kandidátských zemích, nebo potřebují informace o žadatelích o práci či studium.