2021/2023 JEDEME NA STÁŽ DO IRSKA A ŠPANĚLSKA

KA122 – Projekty mobility pro studenty a pracovníky odborného vzdělávání a odborné přípravy – Výzva 2021

Název: Jedeme na stáž do Irska a Španělska, 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016403

Projektové období: 31. 12. 2021 – 29. 6. 2023

V roce 2022 začala škola realizovat projekt s názvem „Za novými zkušenostmi jedeme do Evropy“. Náplní projektu jsou mobility žáků. Projekt zahrnuje celkem 30 mobilit žáků v odborném vzdělávání, kteří jsou umísťováni přímo do firem a organizací v oblasti administrativy, obchodu, služeb, účetnictví, daní, marketingu a cestovního ruchu, a to ve veřejném i soukromém sektoru. Cílovými destinacemi zatím bylo Alicante ve Španělsku a Dublin v Irsku. Žáci postupně absolvují stáže po dobu jednoho měsíce, čtyři stážisti v irském Dublinu pobývají tři měsíce.

 

Zkušenosti žáků ze stáží si můžete přečíst v následujících odkazech:

Kravák Robert – Playmycenter, Alicante

Labonek Jakub – Coloseum, Alicante

Kovaříková Kateřina – Sprinter, Alicante

Planičková Kristýna – Sprinter, Alicante

Zatloukal Josef, Irsko

Lošťáková Veronika, Irsko

Steckerová Aneta, Irsko

Pospíchalová Adéla, Irsko

Souček Pavel, Irsko

Kratochvílová Klára, Irsko

Kubjátová Natálie, Irsko

Vávrová Aneta, Irsko

Zabloudilová Valérie, Irsko

 

Fotogalerie:

Dublin 1 – květen 2022 – 3 měsíce

Alicante – červen 2022

Dublin 2 – červen 2022

Dublin 3 – září 2022

Dublin 4 – září 2022