Aplikované účetnictví

 • cílem je praktické použití teoretických znalostí získaných v předmětu účetnictví
 • je součástí praktické maturitní zkoušky
 • žáci:
  • aktivně zpracovávají účetnictví individuálního podnikatele
  • využívají účetní software POHODA
  • vyhotovují, třídí, vyhodnocují a zpracovávají účetní doklady v agendách pokladna, banka, závazky, majetek,…
  • zpracovávají výkazy v podobě rozvahy, výsledovky, účetního deníku
  • mají plnou kontrolu nad daty zadanými v účetnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví

 • profesní život = finanční gramotnost
 • cílem je naučit žáky pracovat s pojmy z bankovnictví a orientovat se v bankovním sektoru a na pojišťovacím trhu
 • výběr vhodného produktu a diverzifikace rizika ztráty zdraví, majetku a financí

Provoz obchodu

 • cílem je poskytnout žákům odborné kompetence potřebné pro jejich uplatnění v pozici jako obchodník nebo manažer prodejní jednotky
 • získání poznatků a vědomostí:
  • o prodejních jednotkách, nákupu zboží, předprodejní přípravě, skladování zboží, zbožíznalství
  • o formách a organizaci prodeje, psychologii prodeje, propagaci
  • zásady pro kvalitní přístup k zákazníkovy poprodejními službami