Šablony II – OA PV

Radomír ŠínProbíhající projekty

Šablony II – OA PV Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014445 https://europa.eu/european-union/index_cs https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr.htm   Číslo programu:       02 Název programu:      Operační … >>