Žádáme rodiče, absolventy a přátele Obchodní akademie v Prostějově o finanční podporu akcí spojených se 125. výročním založení školy.
Za jakoukoli výši příspěvku předem děkujeme.
Číslo účtu pro zasílání příspěvků:  9584080227/0100 (KB Prostějov)
Variabilní symbol platby:  2019125
Do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení, které bude uvedeno v seznamu sponzorů.