Obchodní akademie v Prostějově se zařadila mezi střední školy, které se mohou pyšnit vlastním časopisem. Cesta k jeho vytvoření nebyla vždy jednoduchá, avšak snaha se vyplatila a po několika měsících se nám podařilo sestavit celá čísla pouze z příspěvků studentů. Jelikož se mnohdy jedná o literární prvotinu, omluvte prosím případné nedostatky, jichž si povšimnete. Mějme na mysli, že je chvályhodné, když si žáci během svých povinností najdou prostor i na vytvoření příspěvku. Děkujeme tímto všem, kdo se na tvorbě školního časopisu podíleli, podílejí a podílet budou.