Stravování pro naše žáky a zaměstnance zajišťuje školní jídelna na Palečkově ulici, telefon 582 344 667.

Kudy do jídelny?