DENNÍ STUDIUM

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Přijímáme Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Obchodní akademie 4 Maturita 60

Všichni uchazeči o studium u nás skládají jednotné přijímací zkoušky, které jsou vypsány ve dvou řádných termínech a ve dvou termínech náhradních. Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“ nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (na webu, na vývěsce ve škole). Osobně můžete lístky nosit na sekretariát školy.

Důležité termíny přehledně

středa 1. března 2024

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

pátek 12. dubna 2024

pondělí 15. dubna 2024

první a druhý termín přijímacích zkoušek

pondělí 29. dubna 2024

úterý 30. dubna 2024

náhradní první a druhý termín přijímacích zkoušekPřihláška ke studiu se v 1. kole podává do 1. 3. 2023 na adresu střední školy. Na přihlášku se uvádí 2 školy vašeho výběru. Součástí přihlášky je vysvědčení za poslední dva roky studia na ZŠ (nebo jejich ověřené kopie), u žáků ZŠ stačí vyplněná 2. strana přihlášky potvrzená školou a doporučení školského poradenského zařízení nezbytné pro úpravy přijímacího řízení, jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a matematiky. Tato zkouška bude jednotná, formou písemných testů, zadání zkoušky i její hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání („státní přijímačky“). K přijímací zkoušce pošle střední škola uchazeči pozvánku. Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“ nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (na webu, na vývěsce ve škole).

Termín je určen pořadím dané školy na přihlášce (první termín je pro první školu, druhý pro druhou). Náhradní termín lze využít v případě, že se žák nemůže dostavit ke konání přijímací zkoušky v daném termínu např. z důvodů nemoci. Ředitelka musí obdržet omluvu, aby se žák mohl na náhradní termín dostavit.

Přihláška ke stažení


Přihlášku je nutno doručit na adresu školy. Spolu s přihláškou je nutno doručit posudek z pedagogicko-psychologické poradny, pokud žák nějaký vlastní.


Z čeho budou přijímací zkoušky?

Český jazyk a literatura


  • uzavřené i otevřené úlohy
  • hodnotí se i odpovědi celou větou
  • bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Matematika a její aplikace


  • uzavřené i otevřené otázky
  • hodnotí se i postup řešení
  • bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Další informace


  • u testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu

Přijďte se k nám podívat


Obchodní akademie Prostějov, příspěvková organizace Palackého 18 796 01 Prostějov  +420 582 345 260  podatelna@oapv.cz