DENNÍ STUDIUM

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Přijímáme Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Obchodní akademie 4 Maturita 60

Všichni uchazeči o studium u nás skládají jednotné přijímací zkoušky, které jsou vypsány ve dvou řádných termínech a ve dvou termínech náhradních. Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“ nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (na webu, na vývěsce ve škole). Osobně můžete lístky nosit na sekretariát školy.

Důležité termíny přehledně

středa 1. března 2024

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

pátek 12. dubna 2024

pondělí 15. dubna 2024

první a druhý termín přijímacích zkoušek

pondělí 29. dubna 2024

úterý 30. dubna 2024

náhradní první a druhý termín přijímacích zkoušek


Změny v přijímacím řízení na střední školy v roce 2024

1) Podávají se 3 přihlášky – doporučujeme podávat elektronicky pro snadnější komunikaci se školami (dále je možnost hybridně či papírově). Na přihlášce budete školy řadit dle priority.

2) Termín pro podání přihlášek je od 1.2. do 20.2.2024.

3) K elektronické přihlášce (ke všem třem formám podání) musíte přiložit u oboru BPČ posudek lékaře (měl by být do ledna 2024 k dispozici formulář), další přílohy dle kritérií pro přijímací řízení: vysvědčení ze ZŠ či výpis hodnocení ze ZŠ 2.pol. 8. třídy a 1. pol. 9 třídy, případně posudek z PPP.

4) Všechny informace vám sdělí výchovný poradce na ZŠ, buďte aktivní a žádejte pomoc u výchovných poradců.

5) Ředitelé škol do 31.1.2024 zveřejní kritéria přijetí. U nás je to návštěva a pohovor na DOD, prospěch 2.pol. 8. třídy a 1. pol. 9 třídy (na vysvědčení nesmí být nedostatečná), JPZ (jednotná přijímací zkouška – test ČJE a MAT).

6) Termín JPZ:   1. řádný termín – pátek 12.4.2024   2 . řádný termín – pondělí 15.4.2024  Náhradní termíny – pondělí 29.4. a úterý  30.4.2024

7) Místo konání JPZ určí Cermat (již to nebude dle pořadí škol). Nejpozději 14 dní před konáním JPZ vám bude poslána pozvánka.

 

dále např. www.to-das.cz/aktualne-prijimaci-zkousky-zmeny-2023-24


Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol na přihlášce a snazší přístup k informaci o přijetí – to vše by měla přinést chystaná digitalizace přijímacího řízení na střední školy. Umožnit to má novela školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství a s níž vyjádřila souhlas vláda. Novela má být účinná od 1. 1. 2024, uchazeči by tak měli mít možnost přihlašovat se elektronicky na SŠ už v příštím roce.

Pokud nabyde novela účinnosti, přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu).
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Termín pro podávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou je do 30. listopadu 2023 (pouze papírovou formou)

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) – víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) – 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 –  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 – školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 –  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře
 • od 15. března do 23. dubna 2024 – školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 – pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 – rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 – nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol – prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu.

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách – oborech.

od 19. do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 – školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu

21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu.

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června – třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí.

MŠMT – listopad 2023

Přihláška ke stažení


Přihlášku je nutno doručit na adresu školy. Spolu s přihláškou je nutno doručit posudek z pedagogicko-psychologické poradny, pokud žák nějaký vlastní.


Z čeho budou přijímací zkoušky?

Český jazyk a literatura


 • uzavřené i otevřené úlohy
 • hodnotí se i odpovědi celou větou
 • bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Matematika a její aplikace


 • uzavřené i otevřené otázky
 • hodnotí se i postup řešení
 • bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Další informace


 • u testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu

Přijďte se k nám podívat


Obchodní akademie Prostějov, příspěvková organizace Palackého 18 796 01 Prostějov  +420 582 345 260  podatelna@oapv.cz