Důležité informace

Základní informace o projektu Erasmus+

 

Obchodní akademie Prostějov se od roku 2019 zapojuje do projektu ERASMUS+, konkrétně do projekt mobility pro studenty a pracovníky odborného vzdělávání a odborné přípravy. Projekt škole umožňuje pořádat zahraniční odborné stáže pro žáky školy, vzdělávací kurzy pro učitele a stínování. Žáci třetích ročníků jezdí na měsíční a tříměsíční stáže do různých evropských zemí. Stáže se uskutečňují v rámci povinné školní praxe žáků. Zvláštní pozornost je v projektu věnována podpoře účasti žáků s omezenými příležitostmi (osobní i finanční podpora).

Jak stáže standardně probíhají?

  • Stáže Erasmus+ trvají 4 týdny.
  • Stáže ErasmusPro trvají 3 měsíce.
  • Žáci mají praxi ve firmách.
  • Praxe je v rozsahu 6-8 hodin denně, víkendy jsou volné.
  • Ubytování je v hostitelských rodinách.
  • Stáže se uskutečňují v rámci povinné praxe žáků.
  • Na stáže žáky doprovází učitelé školy.
  • Veškeré výdaje (přípravné kurzy, doprava, ubytování, strava a kapesné) jsou plně hrazené z prostředků Evropské komise.

Záměrem projektu je vysílat žáky na stáže do podniků, firem a neziskových organizací v zahraničí, kde získají odbornou praxi pod odborným vedením místního experta. Účastníci působí v oblasti administrativy, obchodu, služeb, účetnictví, daní, marketingu a cestovního ruchu, a to ve veřejném i soukromém sektoru. Během stáže se účastníci seznamují s pracovními postupy, chodem přijímající organizace a získávají odborné znalosti, dovednosti a kompetence ve svém oboru. Začleňují se do pracovního kolektivu, spolupracují s lidmi jiných národností a kultur a komunikují s nimi v cílovém jazyce. Všechny stáže probíhají v souladu s Principy pro kvalitní výsledky mobilit.

Na konci stáže získávají účastníci doklad o získané praxi, tzv. Europass – mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a vybrané VŠ v celé EU. Europass usnadňuje účastníkům stáží získání pracovního místa.

Na počátku pobytu žáků na stáži je v zahraničí přítomný doprovodný učitel. Doprovodný učitel také přijede vždy na závěr stáže a zajistí bezpečný návrat účastníků domů. Péči o účastníky po celou dobu stáže poskytuje též místní tutor z partnerské organizace.

Před odjezdem na stáž absolvují účastníci několikaměsíční přípravný kurz. Příprava zahrnuje jazykový kurz vč. online kurzu OLS, pracovní, organizační a kulturní přípravu. Účastníci pracují na zlepšení jazykových dovednosti, seznamují se s cílovou zemí a s průběhem a organizací praxe.

Výběr uchazečů probíhá ve dvou kolech. Výběrová kritéria jsou včas oznamována.

Stáže jsou plně hrazené z prostředků Evropské komise. Účastníci mají zaplacené přípravné kurzy, dopravu na stáž, ubytování a stravu. Dále mají kapesné na pobyt, ze kterého si hradí další stravu, místní dopravu během stáže a jiné pobytové výdaje.