Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volného pohybu (GDPR) jmenovala Střední škola designu a módy, Prostějov, pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontakt: Mgr. Zuzana Kožnárková

E-mail: ak.koznarkova@gmail.com

Telefon: 777 064 655

Bližší Informace o zpracování osobních údajů