PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY BUDOU DVA TÝDNY PO OTEVŘENÍ ŠKOLY

Radomír ŠínAktuality

Pro všechny přihlášené zájemce o studium na naší škole máme připomenutí aktuální situace.
Přijímací zkoušky se budou konat 14 dní po zahájení výuky. Pozvánky k přijímacím zkouškám budou tedy zaslány nejdříve v den, kdy bude na školách zahájena výuka, nejpozději však 5 dnů před přijímacími zkouškami.