PŘEDNÁŠKA Z PRAXE: STUDIUM PRÁVA A JEHO UPLATNĚNÍ

Radomír ŠínAktuality

Další z mnoha zajímavých přednášek z praxe jsme našim studentům připravili na pondělí 17. prosince. Zástupce Scholaservisu při ní doporučil kombinovat v nejlepším případě více než jednu školu, případně obor. Zaměřil se také na nedostatečné právní vědomí a problémy s aplikací práva v praxi. Bavil přítomné konkrétními příklady o neznalosti práva, soudních procesech a případech z jeho advokátní kanceláře. Mimo jiné představil názorně systém práva, jeho aktuální deformace a vzájemné vztahy právních norem. To vše osobitým způsobem bez žádné velké nudné teorie, za to s názorným vysvětlením a vtipnými postřehy.