Ing. Lošťáková Eva

Funkce: Ředitelka školy
Předměty: Odborné předměty
Email: Lostakova@oapv.cz

Mgr. Novotná Vlasta

Funkce: Zástupkyně ředitelky školy
Předměty: Přírodovědné předměty, IKT
Email: Novotna@oapv.cz 

Mgr. Brandecký Jiří

Předměty: Cizí jazyky, Vedoucí PK
Email: Brandecky@oapv.cz


Mgr. Hradečná Jana

Předměty: Cizí jazyky
Email: Hradecna@oapv.cz

Ing. Kirchhofová Jana

Předměty: přírodovědné předměty a PEK, garant PEK
Email: Kirchhofova@oapv.cz

Mgr. Mach David

Předměty: Přírodovědné předměty, IKT, vedoucí PK
Email: Mach@oapv.cz


Ing. Michalec Aleš

Předměty: Odborné předměty, garant ek. předmětů
Email: Michalec@oapv.cz

Mgr. Nováková Monika

Předměty: Cizí jazyky, garant NEM
Email: Novakova@oapv.cz

Ing. Ondráček Pavel

Předměty: Přírodovědné předměty, garant TEV
Email: Ondracek@oapv.cz


Mgr. Pajtlová Petra

Předměty: Cizí jazyky
Email: Pajtlova@oapv.cz

PhDr. Pospíšilová Lenka, Ph.D.

Předměty: Všeobecné předměty, vedoucí PK
Email: Pospisilova@oapv.cz

Ing. Rozehnal Tomáš

Předměty: Odborné předměty
Email: Rozehnal@oapv.cz


Ing. Shrbená Jana

Předměty: Odborné předměty
Email: Shrbena@oapv.cz

Mgr. Suchánková Jana

Předměty: Cizí jazyky, garant SPA
Email: Suchankova@oapv.cz

Mgr. Šín Radomír

Předměty: Přírodovědné předměty, garant ITE
Email: Sin@oapv.cz


Mgr. Šístková Jarmila

Předměty: Cizí jazyky, garant RUJ
Email: Sistkova@oapv.cz

Mgr. Štěpánová Grossová Radoslava

Předměty: Všeobecné předměty
Email: Stepanova@oapv.cz

Ing. Tomková Ivana

Předměty: Odborné předměty, vedoucí PK, garant praxe
Email: Tomkova@oapv.cz


Ing. Zacpalová Šárka

Předměty: Všeobecné a odborné předměty
Email: Zacpalova@oapv.cz

Mgr. Vychodilová Veronika

Funkce: Asistentka pedagoga
Email: Vychodilova@oapv.cz