NAŠE ŠKOLA ZÍSKALA OCENĚNÍ „ETWINNINGOVÁ ŠKOLA“

Radomír ŠínAktuality

Díky aktivnímu zapojení členů pedagogického sboru do eTwinningového dění, získala naše škola certifikát pro rok 2021/2022. Hodnotilo se zapojení skupin do projektů, profesní rozvoj učitelů, řešení problematiky e-bezpečnosti na škole a propagace eTwinningových aktivit v uplynulém roce. Plusové body získal i Evropský certifikát kvality, udělený projektu Dane j(ak)o na ně. V současné době jsou naši žáci zapojeni do tří projektů, o kterých vás průběžně informujeme.
Děkujeme tímto všem, kteří se na získání tohoto ocenění podíleli!