MATURANTI ZÍSKALI DALŠÍ ZKUŠENOSTI O TRHU PRÁCE

Radomír ŠínAktuality

Studenti ze 4. A absolvovali užitečnou besedu na prostějovském úřadu práce. Tedy ne, že by se tam po maturitě ocitli, to je v našem případě jen naprostá výjimka a jsme za to velmi rádi.
Naopak, s odbornou pracovnicí IPS, tedy informačního a poradenského centra Úřadu práce v Prostějově Mgr. Veronikou Berkovou besedovali na téma široké variability uplatnění absolventů střední školy našeho typu na trhu práce.