Vedení školy

Jméno a příjmení Funkce E-mail
Ing. Lošťáková Eva Ředitelka lostakova@oapv.cz
Mgr. Novotná Vlasta Zástupkyně ředitelky školy novotna@oapv.cz

Vyučující

Jméno a příjmení Předmět E-mail
Mgr. Brandecký Jiří Všeobecné předměty, vedoucí PK brandecky@oapv.cz
Ing. Kirchhofová Jana Všeobecné a odborné předměty, garant PEK, koordinátorka EVVO kirchhofova@oapv.cz
Ing. Lošťáková Eva Odborné předměty lostakova@oapv.cz 
Mgr. Mach David Všeobecné a odborné předměty, vedoucí PK, krajský metodik MAT mach@oapv.cz
Ing. Michalec Aleš Odborné předměty, garant EKO, koordinátor ŠVP michalec@oapv.cz
Mgr. Nováková Monika Všeobecné předměty, garant NEM novakova@oapv.cz
Mgr. Novotná Vlasta Všeobecné a odborné předměty novotna@oapv.cz
Mgr. Ondráček Pavel Všeobecné předměty, metodik prevence ondracek@oapv.cz
Mgr. Pajtlová Petra Všeobecné předměty pajtlova@oapv.cz
PhDr. Pospíšilová Lenka, Ph.D. Všeobecné předměty, vedoucí PK pospisilova@oapv.cz
Ing. Rozehnal Tomáš Všeobecné a odborné předměty rozehnal@oapv.cz
Ing. Shrbená Jana Odborné předměty shrbena@oapv.cz
Mgr. Suchánková Jana Všeobecné předměty, garant SPA suchankova@oapv.cz
Mgr. Šín Radomír Všeobecné a odborné předměty, garant ITE, koordinátor ICT sin@oapv.cz
Mgr. Šístková Jarmila Všeobecné předměty, garant RUJ sistkova@oapv.cz
Mgr. Grossová Štěpánová Radoslava Všeobecné předměty, výchovný poradce stepanova@oapv.cz
Ing. Tomková Ivana Odborné předměty, vedoucí PK, garant praxe tomkova@oapv.cz
Ing. Zacpalová Šárka Všeobecné a odborné předměty, kariérový poradce zacpalova@oapv.cz
Mgr. Wernerová Irena, Ph.D. Všeobecné předměty, krajský metodik ČJL wernerova@oapv.cz

Zaměstnanci a další kontakty

Jméno a příjmení Funkce E-mail
Páleníčková Eva Ekonomka, správkyně majetku palenickova@oapv.cz
Muchová Ludmila Sekretářka, školnice muchova@oapv.cz