ERASMUS + KA 101

Radomír ŠínUskutečněné projekty

Do projektu v rámci ERASMU+ KA 101 bylo zapojeno celkem 7 pedagogů Obchodní akademie Prostějov. Některé původně schválené destinace (Irsko, Velká Británie, Lotyšsko, Rakousko a Německo) musely být z důvodu epidemiologické situace změněny. Učitelé Obchodní akademie se tedy školili na Maltě, v Rakousku a Německu. Projekt Erasmus + KA 101 byl úspěšně ukončen k 31. 8. 2021. Závěrečná zpráva byla předložena národní agentuře k celkovému posouzení k  30. 9. 2021. Všechny cíle, které byly v projektu stanoveny, byly splněny. Z tohoto důvodu byl projekt „Učitelé s dobou“ hodnocen jako velmi přínosný.

Napsali o nás v novinách.

Výstup z projektu.

_________________________________________________________________________________________

Obchodní akademie Prostějov získala v roce 2019 grant v rámci projektu ERASMUS+ KA101 – Mobilita pracovníků školství. Mobility se mohou zúčastnit osoby zaměstnané v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, osoby za odborné vzdělávání a přípravu zodpovědné nebo v případě školicího pobytu také odborníci z podniků a veřejného sektoru.

Mobilita může být realizována v několika formách:

  • aktivita výukové/školicí pobyty– umožňují učitelům odborných škol vyučovat na partnerské škole či pracovníkům z podniků vyučovat v organizaci zabývající se odborným vzděláváním;
  • aktivita profesní rozvoj pracovníků– umožňuje rozvíjet odborné znalosti a dovednosti pracovníků působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy formou praktické pracovní stáže nebo sdílením zkušeností (stínování/výměnu zkušeností) přímo v podniku nebo v jiné organizaci zabývající se odborným vzděláváním.

 

Do projektu v rámci ERASMUS + KA101 je zapojeno celkem 6 pedagogů Obchodní akademie Prostějov, kteří budou své znalosti dále rozvíjet např. v Rakousku, Německu, Velké Británii a Irsku.