ERASMUS + KA 101

Radomír ŠínProbíhající projekty

Obchodní akademie Prostějov získala v roce 2019 grant v rámci projektu ERASMUS+ KA101 – Mobilita pracovníků školství. Mobility se mohou zúčastnit osoby zaměstnané v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, osoby za odborné vzdělávání a přípravu zodpovědné nebo v případě školicího pobytu také odborníci z podniků a veřejného sektoru.

Mobilita může být realizována v několika formách:

  • aktivita výukové/školicí pobyty– umožňují učitelům odborných škol vyučovat na partnerské škole či pracovníkům z podniků vyučovat v organizaci zabývající se odborným vzděláváním;
  • aktivita profesní rozvoj pracovníků– umožňuje rozvíjet odborné znalosti a dovednosti pracovníků působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy formou praktické pracovní stáže nebo sdílením zkušeností (stínování/výměnu zkušeností) přímo v podniku nebo v jiné organizaci zabývající se odborným vzděláváním.

 

Do projektu v rámci ERASMUS + KA101 je zapojeno celkem 6 pedagogů Obchodní akademie Prostějov, kteří budou své znalosti dále rozvíjet např. v Rakousku, Německu, Velké Británii a Irsku.