DRUHÁCI STARTUJÍ MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Radomír ŠínAktuality

Také v tomto školním roce se žáci druhých ročníků zapojí v rámci hodin anglického jazyka do eTwinningového projektu. Letos mají na výběr ze dvou možností. W@ze to Work se je pokusí navigovat světem práce v administrativě a obchodu v Česku a Německu. Think Outside jim přiblíží problematiku duševního zdraví, nemocí a předsudků vůči takto nemocným lidem v Česku, Itálii a na Tahiti. Všem zúčastněným přejeme hodně zdaru a skvělé nápady!