ČTVRŤÁCI ABSOLVOVALI WORKSHOP O PRÁVU A JEHO VÝKLADU

Radomír ŠínAktuality

Ani po návratu studentů do školních lavic nezapomínáme kromě teoretických znalostí na tolik důležité příklady z praxe. Čtvrtý ročník tak prožil workshop, který byl zaměřen na systém práva, jeho aktuální deformace a vzájemné vztahy právních norem. Byla představena struktura soudnictví v ČR, fenomén „neznalost zákona neomlouvá“, zákony, ústava a listina základních práv a svobod. Dalším bodem byla legislativa EU a její dopady pro vnitrostátní právo. Závěrem proběhla diskuze na téma zrušení superhrubé mzdy.