OPERAČNÍ PROGRAM JAN ÁMOS KOMENSKÝ

Petr KmentProbíhající projekty

OPERAČNÍ PROGRAM JAN ÁMOS KOMENSKÝ

Výzva č. 02_22_003 OP JAK

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských výchovných a ubytovacích zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Název projektu: OA Prostějov – Šablony OP JAK I

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0000978

Přehled šablon, které na naší škole realizujeme:

Personální podpora

  • III/5 Kariérový poradce SŠ – 516 šablon
  • III/7 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ – 516 šablon

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání

  • III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ – 24 šablon
  • III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ – 3 šablony

Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a studentů v SŠ/VOŠ/DM/INT1

  • III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ – 18 šablon

Spolupráce s rodiči žáků SŠ a veřejností

  • III/12 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ – 12 šablon

Zahájení projektu 1. 2. 2023, ukončení projektu 31. 1. 2026.

Přidělené finanční prostředky 1 325 991,00 Kč.

Plakát projektu

Leták projektu