W@ze to Work

Radomír ŠínUskutečněné projekty

Tento eTwinningový projekt ukázal žákům různé možnosti přípravy na budoucí povolání v oblasti obchodu a administrativy. Zúčastnili se ho žáci středních obchodních škol z Německa a Česka. Za OA Prostějov to byli žáci 2. ročníků, za německou stranu žáci 1. ročníku Berufskolleg des Kreises Olpe.

Cíle projektu: popsat zaměstnání v administrativě, typická pro Německo a Česko, vypracovat vlastní pracovní profil, zjistit možnosti studia a praktické přípravy na tato zaměstnání, představit vzdělávací systémy jednotlivých zemí

Výstupy: prezentace zúčastěných škol, pozvánka na vánoční večírek, osobní 5-letý plán, nabídka práce (plakát) a pracovní pohovor (video)

Ocenění: certifikát kvality