WORKSHOP ČTVRŤÁKŮ SE ZAMĚŘIL NA JEJICH OSOBNÍ ROZVOJ

Radomír ŠínAktuality

Už to nebude dlouho trvat a budou uvedeni do stavu maturantského, a tak je vhodný čas jim ještě více pomoci s osobním růstem a poznání vlastního potenciálu. Studenti čtvrtého ročníku se zúčastnili workshopu na téma „Můj potenciál“. V něm se seznámili se studentským programem, který je koncipován formou interaktivních kurzů zaměřených právě na jejich osobní rozvoj. Cílem programu je týmová spolupráce, navázání zajímavých kontaktů či možnost budoucího zaměstnaneckého poměru.