V čem mohu pomoci


  • řešení vzdělávacích, osobních a výchovných problémů
  • pomoc při problémech s komunikací
  • kariérové poradenství, volba oboru na VŠ
  • řešení obtíží spojených se specifickými poruchami učení
  • zprostředkování návštěvy specializovaného poradenského pracoviště
  • individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče

Kde mě najdete?


Konzultační hodiny probíhají po předchozí domluvě.

Kontaktní informace, které pro domluvení konzultační hodiny můžete využít jsou následující :
Ing. Eva Lošťáková
E-mail: lostakova@oapv.cz
tel. 582 345 260

Konzultační místo je ředitelna školy.