TŘEŤÁCI ZAŽILI WORKSHOP NA TÉMA BANKOVNICTVÍ

Radomír ŠínAktuality

Obě třídy třetího ročníku měly minulý čtvrtek na programu workshop o bankovnictví. Obsahem přednášky bylo seznámit žáky s provozem pobočky banky, nabízenými službami platebního styku, vklady a úvěry včetně vývoje a změny nabízených služeb za posledních 25 let. Žákům byl poskytnut prostor pro jejich dotazy. Bylo to těsně před povinností roušek ve třídách, přesto je díky mezitřídnímu míchání už studenti měli.