TŘEŤÁCI POZNALI RADOSTI I STRASTI PODNIKÁNÍ

Radomír ŠínAktuality

Další velmi zajímavý workshop pro naše studenty měl všeříkající název „Jak začít podnikat“. Václav Mucha, představitel a spoluzakladatel firmy, prezentoval žákům třetího ročníku svůj příběh o tom, jak začal podnikat a nastínil jim nejenom související pozitivní stránky, ale i ty negativní. Cílem workshopu bylo, aby si každý student uvědomil, jaká je jeho týmová role v případném podnikání a zda má dostatečné schopnosti začít podnikat. Objevila se i nabídka spolupráce v oblasti odborné praxe žáků.