Think Outside

Radomír ŠínUskutečněné projekty

Tento eTwinningový projekt, který vznikl v období druhé vlny pandemie covid-19, se snažil psychicky podpořit žáky středních škol v Itálii, Česku a na Tahiti a to nejen v období izolace. Díky seznámení se s tématy, vztahujícími se k problematice duševního zdraví, měli žáci získat nadhled, bojovat proti předsudkům, být si více vědomi vlastních pocitů a pozitivního či negativního vztahu k lidem, trpícím duševními nemocemi.

Cíle projektu:

  • naučit se mluvit o duševním zdraví a nemocech (slovní zásoba)
  • seznámit se se základními typy duševních nemocí
  • bojovat s předsudky, které se pojí s duševními nemocemi
  • psychicky podpořit žáky během pandemie covid-19, pomoci se smířit s omezeními a izolací

Výstupy: netiketa, dotazník o duševním zdraví s následnou prezentací výsledků ze všech zúčastěných zemí, plakát o duševní nemoci, osvětová kampaň na podporu boje s předsudky
Ocenění: certifikát kvality Česko a Tahiti