SMĚR OSVĚTIM: VÝLET SMUTNÝ, PRO ÚPLNÉ VZDĚLÁNÍ NUTNÝ

Radomír ŠínAktuality

Exkurze to rozhodně není z nejveselejších, o její potřebnosti pro kompletní vzdělání středoškoláka ale není pochyb. Studenti prvních a druhých ročníků prozkoumali koncentrační tábory v Polsku. Nejprve zavítali do Osvětimi, pak pokračovali do Brezinky. Jako přídavek si prohloubili znalosti o těžbě stříbra v Tarnovských dolech.