Škola online

OA ProstějovUskutečněné projekty

Název projektu školy: Škola online Projekt MŠMT ČR:EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0694 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Naše škola se zapojila do tzv. šablon. Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 6003/34/7.1.5/2012 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byla naší škole schválena dotace ve výši 899 556,- Kč. Tato částka bude využita ve třech oblastech.

  1. Ve školním roce 2012/13 bude zkvalitněna příprava žáků na maturitu z českého a německého jazyka prostřednictvím skupinové výuky a využívání digitálních technologií.
  2. Učebny budou vybaveny interaktivními plochami, bude zaveden program GoogleApps a Moodle, což zajistí možnost moderní výuky na škole.
  3. Učitelé budou vytvářet nové digitální učební materiály tak, aby se naplnil požadavek RVP propojení jednotlivých předmětů a efektivní zařazení průřezových témat do výuky.

Školní rok 2012/2013   Ukončení výukové části projektu Na konci školního roku učitelé, kteří byli zapojeni do výukové části projektu, vyhodnotili jeho přínos.

  1. Žáci prvních ročníků si upevnili a rozšířili znalosti německého jazyka. Podstatné bylo i to, že se vyrovnaly případné rozdíly v jejich znalostech tohoto jazyka.
  2. Třetí a čtvrté ročníky měli možnost zintenzivnit svoji přípravu k maturitě z německého a českého jazyka. Úspěšnost našich žáků u státní maturity byla 100%. Výuka

Projekt umožnil ve výuce jazyků rozděleni žáků vybraných tříd do menších skupin a tak se vyučující mohli každému žákovi věnovat více než v běžné hodině. Nešlo jen o cizí jazyky. Například čtvrté ročníky byly podpořeny v přípravě k maturitě z českého jazyka. V menších skupinách mohla být jejich příprava intenzivnější. První projektové hodiny Se zahájením školního roku se žáci seznámili s novými úkoly, které je v rámci projektu očekávají. Práci s digitálními technologiemi je pro dnešní mládež samozřejmostí, a tak svoje povinnosti zvládají bez problémů. Školení v rámci projektu Škola online Ve čtvrtek 30. 8. 2012 proběhlo školení učitelů naší školy. Seznámili se s možnostmi cloudové aplikace GoogleApps. Vyzkoušeli si pracovat s e-maily, sdílenými dokumenty a sdíleným kalendářem. Kreativní účastníky školení zaujala možnost tvořit v GoogleApps vlastní webové stránky pro žáky. Udělali jsme první důležitý krok ke splnění obsahu projektu – být online. Vlasta Novotná

Školní rok 2013/2014   DUM V tomto školním roce budou učitelé tvořit tzv. DUM (digitální učební materiály) Vzhledem k potřebám školy se zaměří na šest oblastí: EVVO ve výuce všeobecných předmětů EVVO ve výuce odborných předmětů EVVO ve výuce cizích jazyků Mezipředmětové vztahy mezi všeobecnými předměty Mezipředmětové vztahy mezi všeobecnými a odbornými předměty Mezipředmětové vztahy mezi odbornými předměty DUM umožní všem učitelům školy využívat moderní informační technologie v běžné výuce

Projekt Škola online je úspěšně u konce. 11. 8. 2014 jsme obdrželi zprávu z MŠMT, že závěrečná monitorovací zpráva byla přijata a cituji: „…došlo k naplnění všech požadovaných výstupů odpovídajících 100 % poskytnuté částky dotace, jsou výdaje vynaložené na jejich dosažení ve výši 899 556,00 Kč považovány za způsobilé.“ Za jeho realizaci děkujeme všem učitelům, kteří se na tomto projektu podíleli. Za realizační tým děkují Ing. Eva Lošťáková, ředitelka školy Mgr. Vlasta Novotná, zástupkyně ŘŠ