PRVÁCI SI UŽILI SVŮJ PROJEKTOVÝ DEN

Radomír ŠínAktuality

Vybraní žáci 1. A se zúčastnili projektového dne mimo školu na ekologické zemědělské farmě v Branné. Hlavním předmětem činnosti farmy je živočišná výroba, tj. produkce masa a mléka. Pod vedením majitele farmy, pana Skřivánka, měli žáci možnost prohlédnout si ustájení zvířat, dojičku mléka, laboratoř k analýze mléka apod. Žáci byli seznámeni s ekonomickou stránkou vedení ekologické farmy a novými trendy v ekologickém zemědělství.