PROJEKTOVÝ DEN ČEŠTINÁŘŮ SE VYDAŘIL

Radomír ŠínAktuality

Muzeum Komenského v Přerově nabízí vzdělávací programy pro studenty, v nichž mají možnost seznámit se s životem a tvorbou Jana Amose Komenského. Druhým programem je prohlídka školních tříd od 17. století. Třídy jsou vybaveny tak, aby co nejvíce přibližovaly reálnou podobu té doby. Prohlídka je komentována muzejní pedagožkou, která žákům zábavnou formou přiblíží nejzajímavější informace k tehdejšímu způsobu vzdělávání. Doporučujeme všem muzeum navštívit .