Projekt Šablony OAPV

OA ProstějovUskutečněné projekty

Projekt Šablony – OA PV byl ukončen.

https://europa.eu/european-union/index_cs

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-035-sablony-pro-ss-a-vos-i-mrr.htm

V rámci tohoto projektu jsme realizovali aktivity:

Číslo aktivity: III/2.1 g

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8  hodin – Kariérové vzdělávání

 

Číslo aktivity: III/1.5

Název aktivity: Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální

Číslo aktivity: III/1.6

Název aktivity: Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Číslo aktivity: III/2.9

Název aktivity: Tandemová výuka na SŠ

Číslo aktivity: III/2.1 i

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Osobnostně sociální rozvoj

 

Číslo aktivity: III/2.2 k

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – ICT

 

Číslo aktivity: III/2.1 a

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Čtenářská gramotnost

 

Číslo aktivity: III/2.7

Název aktivity: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)

 

Číslo aktivity: III/2.3 c

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – Cizí jazyky

 

Číslo aktivity: III/2.3 a

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – Čtenářská gramotnost

 

Přehled zdrojů financování

Měna:                                     CZK

Celkové zdroje:                    559 960,00

Příspěvek Unie:                    475 966,00

Národní veřejné zdroje:       83 994,00