Nepovinná učebnice: Ekologie – Červinka a kol.

 • http://www.nicm.cz/oblasti/ekologie – Národní informační centrum pro mládež – EKOLOGIE
 • http://www.hraozemi.cz/ekostopa.html – Hra o zemi – aneb jaká je tvá ekologická stopa
 • http://www.fairtradovamesta.cz/ – Fairtradová města v ČR

Více informací a dalších zdrojů naleznete k předmětu zde.

Příprava pro maturitní zkoušky: www.matikamailem.cz Předmět cvičení z matematiky je určen vám, kteří chcete z matematiky maturovat. Předmět se vyučuje dvě hodiny týdně. Píšeme 3 hodinové písemné práce za rok a několik krátkých prověrek. Zkoušíme minimálně, protože i maturita se skládá písemnou formou. Naopak hodnotíme aktivitu v hodinách. Doporučená literatura:

Soubor vzorových úloh a zadání Katalog maturitních požadavků   Další informace, materiály a zdroje k předmětu nalezneš zde.

Tělesná výchova je realizována v rámci dvouhodinovek se zaměřením na zdravotně preventivní pojetí výuky. Cílem výuky je poznávání vlastních pohybových možností a rozšíření zájmu o pohybové činnosti vedoucí k udržení tělesné i duševní kondice a pohody. V prvním ročníku je pro studenty organizován lyžařský a snowboardový kurz, ve druhém ročníku dále sportovně turistický kurz se zaměřením na vodní turistiku. Ve škole funguje sportovní klub, který se zaměřuje na sportovní soutěžení organizované AŠSK i dalšími organizacemi.

INFORMACE K STK (vodácký kurz) KVĚTEN – ČERVEN 2018

Další materiály, zdroje či informace k předmětu naleznete zde.

Povinná literatura:

Hospodářský zeměpis na obchodní akademii se zaměřuje především na:

 • na globální a regionální geografické aspekty světové ekonomiky a jejich souvislosti a dopady na hospodářství a společnost
 • charakteristiky fyzicko-geografické a socioekonomické sféry
 • fungování a vztahy lidské společnosti, vývojové trendy
 • čtení a použití map
 • environmentální a ekologickou situaci současného světa a jeho části
 • aktuální trendy a současnou situaci v cestovním ruchu

Geografie – věda zabývající se obecnými zákonitostmi a pravidly přírodní a sociální (společenské) sféry a jejich vzájemným působením v krajině.

 • Fyzický zeměpis – studuje přírodní jevy a procesy a jejich vzájemné vztahy (atmosféra, hydrosféra, biosféra, pedosféra, litosféra)
 • Sociální zeměpis (Socioekonomický) – zaměření na:
 • sledování obyvatelstva a jeho rozvoje, struktury územního rozložení, chování a pohybu v území
 • strukturu hospodářství podle sektorů a odvětví i z hlediska územního
 • studium stavu a vývoje vzájemných vztahů mezi jednotlivými populacemi a jejich výtvory v krajině
 • Regionální zeměpis – zabývá se územním rozložením a charakteristikou jednotlivých zemí a makroregionů

Užitečné odkazy:

Další doplňující informace, materiály a zdroje k předmětu naleznete zde.