NEJLEPŠÍ ÚČTAŘKOU Z ŘAD STUDENTŮ JE DOMINIKA MÁDROVÁ

Radomír ŠínAktuality

Kompletní čtvrtý ročník se zapojil do školní olympiády z účetnictví. Témata byla zásoby, dlouhodobý majetek, finanční majetek, účtování nákladů a výnosů. Nejúspěšnějšími účtaři nebo přesněji účtařkami byly D. Mádrová (4. 😎, L. Niklová, K. Mariánková a N. Langerová (4. A).