Mezinárodní eTwinningový projekt Lost&Found in P@ndemia

Radomír ŠínUskutečněné projekty

Tento projekt, který se zrodil během pandemie COVID-19, byl vytvořen s cílem pomoci studentům přemýšlet o tom, jak virus a omezení, která jsme zažili, ovlivní naši budoucnost. Žáci 2. ročníku byli vedeni týmovou prací a společenským výzkumem k tomu, aby objevili pozitivní způsoby, jak tuto mimořádnou situaci překonat.

Díky síti eTwinning se spojili s vrstevníky z Itálie, Tahiti a Francie a v mezinárodních týmech pracovali na třech úkolech.

Prvním úkolem bylo sdílení zkušeností se současnou situací. Prostřednictvím novinářských reportáží sdělovali ostatním, jaká situace panuje v jednotlivých zemích a jak jsou ovlivněny životy mladých.

https://www.youtube.com/watch?v=ttGJas6fX6Y

Ve druhém úkolu se vtělili do role spisovatelů a v týmech vytvořili digitální sci-fi knihu, popisující očima teenagera život v jednotlivých zemích po pandemii, v roce 2050, se všemi důsledky současných opatření.

https://read.bookcreator.com/MjpCDoOh7HWlWbnnQ5ZKIjWl8AP2/EW0Ql9xPT3qwIVXvjrfDvg

Posledním úkolem bylo vytvořit společnou digitální knihu pro celý projekt, poselství pro příští generace, ve kterém jednotlivě popíší, co jim pandemie vzala i dala (v souvislosti s angl. názvem projektu Lost&Found in P@ndemia) a co by chtěli vzkázat příštím generacím.

https://read.bookcreator.com/MjpCDoOh7HWlWbnnQ5ZKIjWl8AP2/To3KJxVnRXaTM-18i35keQ