MÁM NA TO MONEY?

Radomír ŠínAktuality

Letošní druháci mají možnost zapojit se do eTwinningového projektu „Mám na to MONEY?“. Hlavním cílem je přiblížit problematiku osobních financí pro studenty ve věkové kategorii 15 -19 roků. Dále se projekt zaměřuje na úskalí při řešení různých krizových situací v podobě neočekávaných výdajů. Žáci se naučí posoudit svoje příjmy a výdaje v osobním životě při využití jednoduché matematiky a základů ekonomiky. V rámci projektu se zaměříme na tvorbu mezinárodních pracovních skupin, které budou zpracovávat případovou studii o tom, jak efektivně využít kapesného, které jim fiktivně přidělíme.