JUVENES TRANSLATORES MÁ DVA VÍTĚZE

Radomír ŠínAktuality

Ve školním kole překladatelské soutěže, která se konala na začátku prosince distanční formou, se nejvíce líbily překlady žákyň K. Ondrouchové (3.B) a D. Holubové (2.B). Jejich texty byly poslány do Prahy, kde Generální ředitelství pro překlady ve spolupráci s Ústavem translatologie Karlovy univerzity v lednu vybere ze zaslaných překladů 20 nejlepších textů. Všem účastníkům děkujeme za snahu, výherkyním gratulujeme a přejeme hodně štěstí v národním kole!