Jak podnikat

OA ProstějovProjekty s udržitelností, Uskutečněné projekty

  • Název projektu: Jak podnikat – podpora firemní gramotnosti
  • Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.26/02.0001
  • Doba trvání projektu: 17 měsíců (1. 8. 2013 – 31. 12. 2014)
  • Rozpočet projektu: 2 013 082,02 Kč
  • Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na podporu firemní a finanční gramotnosti žáků Obchodní akademie Prostějov a pro žáky základních škol partnerů projektu – ZŠ Kollárova Prostějov a ZŠ Dr. Horáka Prostějov ve spolupráci s dalším partnerem projektu Okresní hospodářskou komorou v Prostějově. V rámci projektu se žáci seznámí s problematikou podnikání – předpoklady k podnikání, základními pojmy, právní úpravou, možnostmi podnikání FO a PO, tvorbou podnikatelského záměru, podnikovými činnostmi, marketingem, managementem, hospodařením firmy. Výuka bude realizována i prostřednictvím e-learningového modulu. Žáci se v rámci projektu zúčastní exkurzí v místních firmách a navštíví veletrh fiktivních firem v Olomouci.
Klíčové aktivity projektu
  1. Tvorba výukových materiálů a e-learningu
  2. Pilotní ověření modulu na podporu firemní gramotnosti
  3. Přenášení znalostí do praxe 

Vstup do e-lerningu

Zde se přihlásíte do e-lerningového systému Moodle.