HOSTEM WORKSHOPU BYLA ZÁSTUPKYNĚ ČESKÉ SPOŘITELNY

Radomír ŠínAktuality

Opět nový příklad z praxe a zároveň další rozšíření profesního potenciálu studentů 4. B. To přinesl v úterý 8. prosince workshop se zástupkyní klientského centra České spořitelny. Žáci se seznámili s poskytovanými službami, podmínkami zaměstnání a rozvržením pracovní doby. Klientské centrum poskytuje zákaznickou podporu 24 hodin denně, zaměstnanci musí být plně profesionální i za ztížených podmínek nebo v hovorech s hůře zvládnutelnými klienty. Nechyběly záznamy některých hovorů, úsměvné historky a informace o benefičním systému zaměstnanců. Na druhou stranu byla patrná náročnost profese a vysoké nároky na odborné a vyjadřovací schopnosti pracovníků klientského centra.