ETWINNEŘI SI POPOVÍDALI S NĚMECKÝMI PARTNERY

Radomír ŠínAktuality

Další aktivitou v rámci projektu W@ze to Work bylo online setkání, při kterém měli žáci možnost anglicky prezentovat své plány do budoucna. Po napsání eseje na téma Můj 5-letý plán a zodpovězení otázek, které jim položili ostatní účastníci projektu, si dnes všechny tyto informace v malých skupinkách vyměnili. Nakonec si také popovídali o současné situaci v jednotlivých zemích a dali si tipy, jak tuto nelehkou situaci „přežít“.