ERASMUS+ KA 122

Radomír ŠínUskutečněné projekty

Základní informace o projektu Erasmus+ Výzva 2021

Projektové období: 31.12.2021 – 1.7.2023

Škola získala grant ve výši 112 158 euro na uspořádání zahraničních odborných stáží pro 30 žáků školy.

Projektu se zúčastní žáci 2. a 3. ročníku čtyřletého studijního oboru obchodní akademie. Celkem se uskuteční 26 krátkodobých stáží, které budou trvat 4 týdny a 4 dlouhodobé tříměsíční stáže v aktivitě ErasmusPro.

Krátkodobé stáže proběhnou ve 2 destinacích v Irsku (Dublin a Sligo, celkem 22 účastníků) a ve Španělsku (Málaga, 4 účastníci). Stáže ErasmusPro proběhnou v Irsku (Sligo).

Všechny stáže se uskuteční v rámci povinné školní praxe žáků.

Na stáže žáky doprovodí celkem 8 učitelů školy.

Zvláštní pozornost bude věnována podpoře účasti žáků s omezenými příležitostmi (osobní i finanční podpora). V rámci projektu vyšleme na stáž alespoň 3 žáky s omezenými příležitostmi.

Termíny stáží

Stáže se uskuteční v období let 2022-2023.

Přehled stáží

 

22 žáků pojede na 4týdenní stáž do Irska (Dublin a Sligo), a to ve 3 skupinách. Každou skupinu doprovodí 1 učitel na počátku (10 dní) a 1 na konci stáže (10 dní).

4 žáci pojedou na 4týdenní stáž do Španělska (Málaga) a doprovodí je 1 učitel na počátku (10 dní) a 1 na konci stáže (10 dní).

4 žáci pojedou na 3měsíční stáž do Irska (Sligo). Začátek stáže se bude krýt s termínem krátkodobé stáže, takže stážistům bude na počátku pobytu k dispozici osobní podpora učitelů.

 

Náplň projektu

 

Naším záměrem je vyslat žáky na stáže do podniků, firem a neziskových organizací v Irsku a Španělsku, kde budou získávat odbornou praxi pod odborným vedením místního experta Účastníci budou působit v oblasti administrativy, obchodu, služeb, účetnictví, daní, marketingu a cestovního ruchu, a to ve veřejném i soukromém sektoru. Během stáže se budou účastníci seznamovat s pracovními postupy, chodem přijímající organizace a získávat odborné znalosti, dovednosti a kompetence ve svém oboru. Začlení se do pracovního kolektivu, budou spolupracovat s lidmi jiných národností a kultur a komunikovat s nimi v angličtině, resp. španělštině. Všechny stáže budou probíhat v souladu s Principy pro kvalitní výsledky mobilit.

Praxe bude v rozsahu 6-8 hodin denně, 5 dní v týdnu.  Víkendy budou volné a bude na ně zajištěn kulturní program. Účastníci tak budou mít dostatek času poznat hostitelskou zemi.

 

Na konci stáže obdrží účastníci doklad o získané praxi, tzv. Europass – mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a vybrané VŠ v celé EU. Europass usnadní účastníkům stáží získání pracovního místa.  Na některých VŠ po předložení Europassu odpouští zájemcům o studium přijímací zkoušky z cizího jazyka.

Doprava na stáž bude zajištěna letecky. Ubytování v Irsku bude v hostitelských rodinách s polopenzí a ve Španělsku ve studentské rezidenci partnerské organizace s plnou penzí.

Na počátku pobytu žáků na stáži bude v zahraničí přítomný doprovodný učitel. Doprovodný učitel také přijede na závěr stáže a zajistí bezpečný návrat účastníků domů. Péči o účastníky bude po celou dobu stáže poskytovat též místní tutor z partnerské organizace.

Před odjezdem na stáž absolvují účastníci několikaměsíční přípravný kurz. Příprava bude zahrnovat jazykový kurz vč. online kurzu OLS, pracovní, organizační a kulturní přípravu. Účastníci budou pracovat na zlepšení angličtiny, seznámí se s cílovou zemí a s průběhem a organizací praxe.

 

Stáže jsou plně hrazené z prostředků Evropské komise. Účastníci mají zaplacené přípravné kurzy, dopravu na stáž, ubytování a stravu. Dále obdrží kapesné na pobyt, ze kterého si budou moci hradit další stravu, místní dopravu během stáže a jiné pobytové výdaje.