DUBLIŇANKY VYRAZILY DO HOR

Radomír ŠínAktuality

Ani brzké vstávání neodradilo osmici stážistek poznat úplně odlišné prostředí Wicklow Mountains. Na organizovaném celodenním výletě se dozvěděly, jak je těžké vycvičit pastevecké psy, poté navštívily Hollywood (údajně ten původní). V Glendalough si prohlédly zbytky opatství z 6.st., odkud procházkou došly k malebnému jezeru. Počasí se nakonec umoudřilo a tak se děvčata mohou těšit z krásných zážitků.