DUBLIŇANKY SI ZAHRÁLY NA PRINCEZNY A VÍLY

Radomír ŠínAktuality

Slunečné nedělní odpoledne věnovaly stážistky návštěvě hradu Malahide, po 800 let sídle Talbotů, jednoho z nejvýznamějších irských rodů. Nejprve “chytaly” motýly v Butterfly House, pak obdivovaly krásy botanické zahrady. Své znalosti historie a jazyka si doplnily při anglicky komentované prohlídce hradních komnat a nakonec se, jako víly, prošly po Fairy Trail v přilehlém parku.