Přednáška „Do Německa na zkušenou“

OA ProstějovAktuality

Ukázka výuky na obchodní akademii Prostějov

Třetí ročníky OA Prostějov absolvovaly 11. května přednášku, která jim mohla nasadit pořádného brouka do hlavy. Jmenovala se „Do Německa na zkušenou“ a slečna Bokšová, která ji vedla, v devadesátiminutové prezentaci všechny přítomné seznámila s možnostmi cestování, práce a studia v zahraničí, především v německy mluvících zemích.
Zdůraznila přitom, že němčina se stává stále častěji vyhledávanou schopností absolventů škol hlavně vzhledem k tomu, že Česká republika sousedí z velké části s německy mluvícími zeměmi a také proto, že zde působí velké množství německých firem. Přiblížila i výměny mládeže, workcampy, evropské dobrovolné služby, programy FSJ, studijních pobyty, stáže, brigády, aj.
V závěru dala žákům metodické rady k tomu, jak se lépe učit cizí jazyky a krátce je seznámila s různými jazykovými certifikáty.