Dějiny v pohodě

OA ProstějovUskutečněné projekty

Základní informace:

 Registrační číslo:        CZ.1.07/1.1.00/26.0058

 Operační program:  Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 Prioritní osa:  1. Počáteční vzdělávání
 Oblast podpory:  1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání
 Příjemce:  Olomoucký kraj
 Partner:  Moravskoslezský kraj

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora realizace kurikulární reformy škol se zaměřením na výuku moderních československých a českých dějin 20. století v širších souvislostech. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením výukových pomůcek, které budou zobrazovat nezkreslenou a objektivní formou události soudobé historie československé a české společnosti 20. století.
Hlavní výstupy projektu:

  • komplexní výukový materiál pro žáky doplněný o pracovní listy
  • metodiky výuky pro učitele: metodika využití médií , metodika projektového vyučování
  • interaktivní pomůcky (mapy, animace, webové rozhraní) ke snadnějšímu pochopení náležitostí společenského vývoje a databázi zdrojů k dalšímu studijnímu rozvoji žáků i pedagogů
  • nezbytné proškolení pedagogů
  • pilotní výuka za využití inovovaných výukových prvků
  • historický komiks

Více informací: