DALŠÍ DŮLEŽITÝ WORKSHOP: MANAGEMENT OSOBNÍCH FINANCÍ

Radomír ŠínAktuality

Sice znovu distanční, ale přesto zajímavá a pro dospívající studenty o velmi důležitých záležitostech. Taková byla přednáška, která se uskutečnila 28. dubna formou on-line. Tématem workshopu byl management osobních financí. Odborníci z VŠB-TUO hovořili o hodnotě peněz, jaké plní funkce, jak si vést svůj rodinný rozpočet, přehled příjmů a výdajů, účetnictví v domácnosti, vlivu inflace na cenovou hladinu zboží a služeb. Žáci se seznámili s obecnými a konkrétními finančními cíli a jaké faktory je ovlivňují. V závěru přišly na řadu příklady, kam je možné investovat a co je to portfolio.