ABSOLVENTI SE PO DVACETI LETECH VRÁTILI DO NAŠÍ ŠKOLY

Radomír ŠínAktuality

Příjemné vzpomínání na studentská léta zažila skupina našich absolventů, která zavítala do naší školy minulou sobotu. Do středoškolských lavic na chvíli usedla přesně po dvaceti letech.