Ukončené projekty


Obchodní akademie byla zapojena do následujících projektů a kampaní


Projekt Zkvalitňujeme výuku

Projekt Moderní učitel  
   
Projekt POSPOLU
  
Projekt Rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií
   
Projekt Dějiny v pohodě

 Projekt Pohyb do škol

Projekt POKROK

Projekt ŠKOLA ONLINE


Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v OK v oblasti integrovaného záchranného systému.
Obchodní akademie se zapojila s dalšími středními školami do projektu CZ.1.07/1.3.13/02.0020, který realizuje Střední zdravotnická škola Prostějov. Pedagogové se pod vedením odborníků učí kvalitně poskytnout první pomoc a orientovat se v krizových situacích.
Výuka dané problematiky pro žáky byla organizována ve formě projektových dnů
17. a 18. května 2012.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky.
Více na: www.projektzdravkapv.cz

Projekt MF Dnes "Studenti čtou a píší noviny"
Na tomto místě budete nacházet práce našich žáků, kteří jsou do projektu zapojeni už třetí školní rok. Jejich příspěvky jsou k dispozici také na stránkách MF Dnes
V prvním kole žáci zpracovali téma Volby, ve druhém kole probírají žhavé téma Státní maturita.

Projekt Simgame
Metoda manažerských her syntetizuje všeobecné a odborné poznatky, rozvíjí ekonomické myšlení a schopnost žáků učit se nové věci.
Stránky projektu:
http://www.oaol.cz/projekt


Kampaň eSkills Week
Podrobné informace o kampani Obchodní akademie se zapojila do kampaně Evropský týden IT dovedností 2010 - „European e-Skills Week 2010“. Kampaň je iniciovaná Evropskou komisí/Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl. Je zaměřena na podporu zdokonalování IT dovedností u široké veřejnosti a na zvýšení motivace mladých lidí ke studiu a práci v IT oborech.
Pro pedagogickou veřejnost jsme připravili workshop
Každá koruna dobrá.


Seminář pro veřejnost O penězích bez peněz
Obchodní akademie zrealizovala s podporou Města Prostějov v rámci kampaně Zdravé město.

Tyto stránky využívají soubory cookie.