O škole

Charakteristika školy

Základními všeobecnými předměty jsou český jazyk a literatura, cizí jazyky (anglický, německý, španělský, ruský) a matematika. Z odborných předmětů ekonomika a účetnictví doplňované dalšími odbornými předměty: informační technologií, právem, daněmi, písemnou a elektronickou komunikací. Od 3. ročníku si žáci mohou volit z celé škály volitelných předmětů, např. bankovnictví a pojišťovnictví, služby v cestovním ruchu, psychologie a komunikace a aplikované účetnictví. Teoretické poznatky si ověřují i v rámci odborné praxe konané v různých firmách regionu.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části, v obou žáci prokazují znalosti získané během celého studia.

Poznámka: Studium na škole je bezplatné, s výjimkou učebnic a učebních pomůcek.

 

Název školy: Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18
Adresa školy: Palackého 18 796 01 Prostějov
Zřizovatel školy: Olomoucký kraj
Identifikátor školy: 600 015 173
IZO školy: 103 031 642
IČ školy: 47922117
ID datové schránky: 9pngj4t
Obor vzdělání: obchodní akademie,  kód 63-41-M/02
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Obchodní akademie Prostějov - ekatalog.czObchodní akademie - ekatalog.cz

 

 

 

 

 

Tyto stránky využívají soubory cookie.